historie

Vinstra musikklag ble stiftet i februar 1890


Vinstra musikklags 120 års historie.
Utarbeidet av Tor Høglo


Historien!

Eldre historie, oppstarten:
Nord-Fron Musikkforening vart stifta i (februar) 10. januar 1890 og bestod den gangen av 8 medlemmer: Ole Ø. Ilstad, Johan Tokse, Iver Bø, Kristian Holen, Borger Hvattum, Jørgen Hvattum, Knut Amundsen og O. A. Jevne, med lærer og organist Inseth på Harpefoss som dirigent. De første øvelsene vart holdt på Nymoen 2 ganger i uken, og de kom så langt at de spilte 2 marsjer og fedrelandssangen 17. mai det året.

Utpå høsten begynte Axel Kongsli og Ole Brandvol. Noen av medlemmene hadde 8 km å gå... Musikkforeningen tok opp et lån i Sparebanken på kr 400,- til kjøp av instrumenter. Noe av gjelden ble nedbetalt ved at de holdt basar, og banken etterga resten av lånet mot pant i instrumentene. Medlemstallet skiftet da som nå, og i 1893 var de bare 6 mann. Ved siden av vanlig virksomhet spilte Musikkforeningen også i kirken på høytidsdager, ved brylluper o.l., for det var ikke orgel i kirken i Nord-Fron den gangen. 

En periode fram til 1896 var Anton Dalsen fra Fåvang dirigent. Han var militærmusiker. Foreningen fikk nå flere medlemmer; Kr. Kongsli, Emil Linde, Olaf Jevne, Otto Jevne og Erling Solberg. Fra 1896 - 98 dirigerte H. Bræin foreningen. Da de spilte på et avholdsstevne på Vinstra i 1897, var det bare 8 medlemmer, 4 trompet/kornetter, 1 althorn, 1 baryton, 1 trombone og 1 tuba. Våren 1899 overtok organist Ola Lien, Ringebu. Dette året kom også Sigurd Kongsli og Torger Haugen med som musikere. Ola Weggum ledet foreningen i mange år, og fra 1913 - 15 var militærmusiker Emil Linde dirigent. Nye medlemmer vart Ivar Brandvol, Hans Stenseng, Per J. Brandvol og Redvald Ødegåren. Fram til 1917 hadde laget 7 dirigenter. Anton J. Berge vart dirigent i 1917, og han ledet foreningen i hele 40 år - fram til 1956. 

Musikklaget arrangerte musikkstevne på Vinstra i 1928 og i 1942

I 1927 deltok musikkforeningen på det første stevnet på Tretten, der de blant annet spilte ”Over Bølgen” og ”Alte Kameraden”.

I 1937 skiftet foreningen navn til Vinstra Musikklag, og de deltok på et stevne i Vik i Sogn. 
Året etter deltok de på Norges Bondelagsstevne i Oslo.
Østen Toft gjestedirigerte i 1945, og laget dro på konsertturné i Gudbrandsdalen. 

Asbjørn Larsen hadde direksjonsansvaret fra 1957 - 60.

Ettersom tettstedet Vinstra vokste, dabbet interessen noe av, og laget stoppet, men det ble ikke oppløst. 


En milepæl i lagets historie:
Da Sødorp Skolemusikk vart stifta 9. februar i 1965, av lærer Egil Slørdal, fikk de disponere instrumentene til musikklaget. Dirigenter var Trygve Byggjordet, Asbjørn Larsen og Rolf Krokstad. 

På initiativ fra skolemusikken vart Vinstra Ungdomskorps stifta 28. april 1969. Den 26. august beslutta interim -styret å kjøpe instrument, og den 9. september 1969 var det oppstartmøte med 24 medlemmer og med Henry Eggen som dirigent. På årsmøte 29. september 1976 tok laget tilbake navnet Vinstra Musikklag, og 12. april 1977 vart laget ”selvstyrt”. 
I 1980 da laget var 80 år besto det av 49 medlemmer, og de arrangerte musikkstevne på Vinstra. Olaug Halsteinrud malte en ny fane til stevnet, og den er fortsatt i bruk. Henry Eggen var fremdeles musikalsk leder, men han sluttet som dirigent etter 14 år i 1982. 

Dagens musikklag har opp igjennom årene hatt forskjellige navn; Nordre Frons Musikkforening, Vinstra Ungdomskorps og Vinstra Musikklag. Det har helt fra starten av vært medlem av Gudbrandsdal Musikkforbund.

Nyere historie:
I løpet av de 28 årene fra 1982 og fram til i dag, år 2010, da korpset fyller 120 år har det i alt vært 20 dirigenter både norske, fra Sverige Lars Østerholm, og fra USA Justun Surdin. 
I perioden fra 1982 til 1996 hadde korpset flere bølgedaler med i alt 5 pauser, men var aldri nedlagt. I den siste korpspausa i 1996, kom både Hammartun og Kvam Skulemusikk til Vinstra for å spille 17. mai. Om høsten vart det tatt initiativ til en ny giv med nyansatt musikkskolerektor Jon Rune Ødven. Vinstra skulle være selvforsynt med musikk på 17. mai, og det har siden den gang vært kontinuerlig drift i laget. 

I perioden fra 1982 har korpset hatt samarbeid på ulike måter med både Kvam Musikkforening, Hundorp Musikklag, og skolekorpset her på Vinstra. Fra høsten 2006 har det sammen med skolekorpset vært et generasjonskorps, der medlemstallet har ligget mellom ca. 25 til noen og 30 medlemmer. 

Musikklaget feira 100 års-dagen om høsten 1990 med å utnevne 16 tidligere medlemmer med flere hundre års erfaring til æresmedlemmer. Under konserten som vart leda av Eldar Nilsen, vart slagverksgruppa under ett nummer forsterka av veteranene Arne Berge og Ola Ødegården. 

På musikkstevnet på Dombås i 1989 fikk Kirsten Larsen som den første kvinne i Gudbrandsdalen, Norges musikkorps forbund 35 års fortjenestemedalje. Jan P. Hammervold fikk også 35 årsmedaljen samtidig. Senere fikk Kirsten også forbundet sin høgste utmerkelse for mangeårig innsats i korpsbevegelsen, og samtidig ble ho utnevnt som æresmedlem i Vinstra Musikklag. Dette skjedde da Musikklaget feira 110 års-jubileum i 2001 under de musikalske lederne var Odd R. Antonsen og Jan Roger Bø Øien. I dag har korpset 3 æresmedlemmer; Ola Ødegården, Tor Haugen og Kirsten Larsen.

Med unntak av Mjølbølafestivalen 13. -14. september 2008, har ikke musikklaget arrangert noe musikkstevne her på Vinstra. Mjølbølafestivalen var et samspill mellom fjell, natur og korpsmusikk med litt over 100 deltagere fra forskjellige korps under ledelse av Eldar Nilsen, som var dirigent og musikkmajor i Hans Majestet Kongens Garde. Eldar har også vært brukt som seminarinstruktør en rekke ganger, og var fast dirigent fra 1983 – 85.

Enkelte medlemmer deltok i 1998 i Fron Konsertorkester, og Korps 2000 under ledelse av den store ”lokale” musikklegenden Odd R. Antonsen fra Hamar. Han har også blitt brukt som instruktør ved tre seminar i 1980, og var dirigent for musikklaget i 2000 - 01. I tillegg har også noen av damene i musikklaget spilt i ”Verdens største Damekorps” på Hamar i 1999.

I sesongen 1991/92 hadde laget for første gang et rent kvinnestyre, og etter årsmøtet i april 2003 vart det på nytt i musikklagets historie et rent kvinnestyre. 

Opp igjennom årene har det vært forskjellige uniformer. Marineblå jakker og bukser vart innkjøpt i mars 1970 på Vinstra Samvirkelag for kr 250,-, og i 1975 vart det grå benklær. Vi har sågar også brukt både busseruller og gensere under våre opptredener. 
På grunn av manglende uniformer gikk det på oppfordring sport blant det lokale næringsliv som gjennom en uniformsstafett støttet oss med en uniform hver til en pris på ca. kr 4000,-. Det resulterte i dagens grønne uniformer. Den 5. april 2003 hadde vi en uniformskonsert som en stor takk til alle våre ca 60 bidragsytere. Til konserten vart nesten alle de 120 gratisbillettene brukt, samtidig som det var 104 betalende.

Siden den nye given i musikklaget høsten 1996 har korpset årlig deltatt på musikkstevner. Foruten lokale stevner i Hedmark og Oppland krets har korpset i 1999 vært i Hässleholm på den svenske Flaggans dag, på Stiklestad, og 2 ganger i Brevik på Skjærgårdssafari. Korpset planlegger tur dit i år også (2010). 
Før oppstarten høsten 2006 var medlemmene på ridetur ut fra Sulseter Rideleir, og med en prøvespilling i Mjølbøla. 
Under musikkstevnet 2009 på Tynset overnattet medlemmene i Lavvo, på grunn av innkvarteringsproblemer. Værgudene var ikke med på det opplegget, og det vart en svært fuktig opplevelse.

Typiske spilleoppdrag for musikklaget i den senere tid:
Deltagelse på GD-cup, høst / vårkonserter, Spilling 1. mai, 17. mai med Russetoget, som et ”Fronskorps” under Peer Gyntstevnets handelsstand opptog, kulturkveld noen ganger, julegateåpning, julekonsert i kirka, spillebesøk både av lokale og andre korps, som Søndre Nittedal Veterankorps i 2000, og Kampen Janitsjar i 2003. Musikklaget har også deltatt på andre lokale korpsarrangement hos nabokorps. Samt spilleoppdrag ved lokale arrangement, blant andre som skirenn i Lobakken 1988, Nord-Fron Sokneråd sitt 250 års-jubileum i 2002, og ved trompetist Liv Åse Dalberg sitt bryllup i Ringebu Stavkirke i 2003. I sesongene 1980, -81 og -82 spilte musikklaget ved fotballkamper i Kåja. Det var musikk både før kampen og i pausa med marsjering på løpebanen. Musikklaget har også deltatt på St. Hans-feiring på Maihaugen i 1988 og 2000.
Det har vært arrangert julebord / fest for en trofast ”bingogjeng” fra 1978 til 2006.
Korpset har fra 1980 arrangert jubileumskonserter hvert 5. år, med unntak av 105 år i 1995 på grunn av liten aktivitet. Korpset har markert 90 år, 95 år, 100 år, 110 år, 115 år, og nå i 2010 120 år. 

28. april 1969 beslutta Sødorp Skolemusikk å stifte Vinstra Ungdomskorps, med felles styre.
 

dirigenter og ledere

1977 – 78 
Dirigent Henry Eggen 
Leder: Jan P. Hammervold

1978 – 79 
Dirigent Henry Eggen 
Leder: Edvin Hvattum
Musikkstevne på Øyer

1979 – 80 
Dirigent Henry Eggen 
Leder Edvin Hvattum
Vinstra Musikklag er 90 år, og arrangerer musikkstevne på Vinstra og jubileumskonsert 25/10 samme år. Spilling ved fotballkamper i Kåja før kampen og i pausa.
Olaug Halsteinrud malte musikklagets fane. 2 æresmedlemmer utnevnes, de var de eldste gjenlevende musikere: Asbjørn B. Hvattum, som fikk forbundets fortjenestemedalje 16.06.1956, og Halvard Lie.

1980 – 81 
Dirigent Henry Eggen 
Leder: Kjell Grytting
Musikkstevne på Vestre Gausdal. 
Spilling ved fotballkamper i Kåja før kampen og i pausa.

1981 – 82 
Dirigent Henry Eggen. 
Sluttet om våren etter 14 år som dirigent. 
Leder: Willy Schweinsberger
Musikkstevne på Øyer. Spilling ved fotballkamper i Kåja før kampen og i pausa.

1982 – 83 
Dirigent Arne Martinsen. 
Musikklaget tok pause fra mars til høsten. 
Leder: Willy Schweinsberger

1983 – 84 
Dirigent Eldar Nilsen, med Anton F. Berge som hjelpedirigent. 
Leder: Kjersti Bårdvik

1984 – 85 
Dirigent Eldar Nilsen, med Anton F. Berge som hjelpedirigent. 
Leder: T. Høglo
95 års jubileumskonsert 10/3. Musikkstevne i Vågå

1985 – 86 
Dirigent Bente Holst, 
inntil Musikklaget har pause til høsten -86 
Leder: T. Høglo

1986 – 87 
Dirigent Ola Løkken 
Leder: T. Høglo
Musikkstevne Fåberg

1987 – 88 
Dirigent Ola Løkken. 
Samarbeid med Kvam Musikkforening
Leder: O. Hamilton

1988 – 89 
Dirigent Ola Løkken. 
Samarbeid med Kvam Musikkforening
Leder: G. Haug
Musikkstevne Dombås. 

1989 – 90 
Dirigent Ola Løkken. 
Samarbeid med Kvam Musikkforening
Leder: G. Haug

1990 – 91 
Dirigent Høst: Nils Ottesen, vår: Henry Eggen. 
Leder: G. Haug
100 års jubileumskonsert 25/11 med Eldar Nilsen. Utnevner 16 æresmedlemmer

1991 – 92 
Dirigent Henry Eggen. 
Leder: T. Nilsen

1992 – 93 
Dirigent Asbjørn Larsen, 
Leder: T. Nilsen

1993 – 94 
Dirigent høst Ola Moen.
Spilling til januar –94, deretter pause. 
Leder: T. Nilsen

1994 – 95 
Dirigent Kay Helge Stuen. 
Spilling fra januar –95. 
Leder: T. Nilsen

1995 – 96 
Dirigent Kay Helge Stuen. 
Spilling med skolekorps til januar –96. 
Leder: T. Høglo

1996 – 97 
Dirigent Jon Rune Ødven. 
Ny giv for korpset. 
Leder: T. Høglo
Musikkstevne på Raufoss

1997 – 98 
Dirigent Jon Rune Ødven. 
Samarbeid med Hundorp Musikklag 
Leder: P. K. Hatling
11/1 1998 Mange deltok i Fron Konsertorkester med Odd R. Antonsen
Musikkstevne i Gausdal

1998 – 99 
Dirigent Jon Rune Ødven. 
Samarbeid med Hundorp Musikklag 
Leder: P. K. Hatling
Tur til Hässleholm på ”Flaggans dag”. Musikkstevne på Fåberg

1999 – 00 
Dirigent Jon Rune Ødven. 
Samarbeid med Hundorp Musikklag 
Leder: A. E. Hansen
Korpsfestival på Stiklestad

2000 – 01 
Dirigent Odd R. Antonsen. Jan Roger Bø Øien hjelpedirigent. Leder: H. Dybvadskog
110 årsjubileumskonsert 10/2 01. 
Musikkstevne på Tretten

2001 - 02 
Dirigent Anton F. Berge. Lars Österholm hjelpedirigent. Leder: H. Dybvadskog
Musikkstevne på Hamar

2002 – 03 
Dirigent Lars Österholm. 
Leder: H. Dybvadskog 
Uniformskonsert 5.april 2003. Musikkstevne ved Skeikampen

2003 – 04 
Dirigent Lars Österholm. 
Leder: H. Dybvadskog
Korpsfestival i Trysil

2004 – 05 
Dirigent Lars Österholm. 
Leder: H. Dybvadskog
Brøttum Musikkfestival

2005 – 06 
Dirigent Siv Krogh Österholm. Solveig Rønningen vikar våren
Leder: H. Dybvadskog
Korpset 115 år, jubileumskonsert 6/11 05
Skjærgårdssafari i Brevik

2006 – 07 
Dirigent Solveig Rønningen. 
Generasjonskorps samarbeid 
Leder: H. Dybvadskog
Oppstart med ridetur på Sulsetra og prøvespilling i Mjølbøla.
Musikkstevne i Folldal. 

2007 – 08 
Dirigent Kari Gravseth Morken og Lena Lien 
Leder: H. Dybvadskog / Eli Anne K. Olstad
Skjærgårdssafari i Brevik

2008 -09 
Dirigent Justin Surdin, Lena Lien, 
Kari G. Morken dirigert aspirantkorps. 
Leder: Eli Anne K. Olstad
Mjølbølafestival 13/9 2008 med Eldar Nilsen. 
Musikkstevne på Tynset. 

2009 – 10 
Dirigent Emil Rolstad 
Leder: Eli Anne K. Olstad / H. Dybvadskog 
120 års jubileumskonsert 1/5 2010. Skjærgårdssafari i Brevik

2010 – 11 
Dirigent Emil Rolstad
Leder Hilde Dybvadskog 

2011 - 12
Dirigent Ida Myren
Leder Hilde Dybvadskog


2012 - 2013
Dirigent Ida Kristin Myren
Leder Hilde Dybvadskog

 

2013 - 2014
Dirigent Ida Kristin Myren, ut september, deretter Sven Meyvis
Leder Hilde Dybvadskog / Tove Marie Solli

 

2014 - 2015
Dirigent Ida Kristin Myren
Leder Tove Marie Solli

 

2015 - 2016
Dirigent Ida Kristin Myren fram til nyttår, deretter felles korps med Hundorp musikklag,
Dirigent Liv Bjerke
Leder Tove Marie Solli. Musikkstevne i Trysil

 

2016 - 2017
Felles korps med Hundorp musikklag, Dirigent Liv Bjerke ut oktober, Dirigent Pål Martin
Enstad Hansen med Vinstra musikklag fra september
Leder Tove Marie Solli. Musikkstevne Tynset

 

2017 - 2018
Dirigent Pål Martin Enstad Hansen
Leder Tove Marie Solli / Hanne Hvattum. Mjølbølafestivalen vart arrangert i Vinstrahallen

 

2018 - 2019
Dirigent Pål Martin Enstad Hansen
Leder Hanne Hvattum. Musikktur til København